Kontakt

Post/besöksadress:

Fårösundskolan
Kommunalvägen 9
624 62 Fårösund

Rektor:
Jan Källström
Telefon: 0498 - 20 43 71
E-post: jan.kallstrom@gotland.se

Adm assistent: 
Marie Nilsson
Telefon: 0498 - 20 43 72
E-post: marie.nilsson04@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årskurs 4 - 9

I år 4-9 arbetar vi ämnesvis i åldersindelade klasser.

Vi arbetar målmedvetet med elevers fysiska välmående. Varje vecka har klasserna 6-9, förutom de ordinarie idrottslektionerna, också två halvtimmes pulspass. Utöver skolans egen idrottssal utnyttjar vi simhallen och idrottshallen vid Gotlands Idrottscenter som ligger på gångavstånd från skolan. Hela skolan deltar varje år i skoljoggen och dessutom anordnas flera friluftsdagar.

Elever i år 6-9 tränar räddning ur isvak.