2003-06-18, §§ 137-158

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9942
Kommunfullmäktige 2003-06-18
Plats:
Teatersalongen i Föreninsghuset Borgen, Visby
Tid: kl. 13.00-18.10

Anslag/Bevis
Datum för anslagets uppsättande: 2003-06-26
Datum för anslagets nedtagande: 2003-07-18

Datum för anslagets uppsättande gällande §§ 142, 144 och 158: 2003-06-19 Datum för anslagets nedtangande gällande §§ 142, 144 och 158: 2003-07-11