Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bli en del av något stort

Välkommen till oss, Gotlands största arbetsgivare. Du som redan är här – tack för att du väljer att stanna. Som medarbetare i Region Gotland är du en del av någonting stort.

Vi har över 6 500 medarbetare som möter gotlänningarna i livets alla skeden, räddar liv, släcker bränder, sköter om våra idrottshallar, ser till att parkerna blommar, säkrar vattenförsörjningen, lär barn läsa och skriva, tar hand om gamla och sjuka, jobbar med miljöfrågor och mycket, mycket mer.

Oavsett vilket yrke du har är det vår gemensamma uppgift att skapa nytta för alla som bor på eller besöker Gotland.

Tillsammans bidrar vi till ett fungerande Gotland!