Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny överenskommelse har tecknats med DUA

Region Gotland har gjort upp en överrenskommelse om fördjupad samverkan kring nyanländas etablering med DUA - Delegation för unga och nyanlända i arbete beträffande I överenskommelsen ingår det bland annat olika jobbspår.

Region Gotland har i dagsläget fem lokala jobbspår för nyanlända och SFI. Dessa är:

  • Korttidsstudier
  • Akademiker
  • Yrkeslärling
  • Omsorg/omvårdnad
  • Restaurang och storhushåll

DUA:s roll är att stödja Region Gotland och Arbetsförmedlingen i arbetet att utveckla samverkan kring ungas och nyanländas etablering. Mål är att samverkan ska bidra till att ingen ung ska behöva vara utan arbete eller studier mer än 90 dagar och att långsiktigt korta etableringstiden på arbetsmarknaden för nyanlända till två år.

Överenskommelsen