Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skräpjakten har startat – välkomna att anmäla er!

Publicerad 2019-03-12 14:15
"Vi Håller Rent" är Sveriges största skräpplockaraktivitet med hundratusentals deltagare varje vår. Tillsammans gör vi våra städer, vår natur och våra vatten lite finare – och visar samtidigt att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen. Gör en skräpjakt under vecka 17.

Missa inte sista anmälningsdag!

 1. Anmäl er senast 24 mars
  http://www.hsr.se/vi-haller-rent/anmalan .
  Alla anmälda förskolor, skolor, barn- och ungdomsföreningar får kostnadsfritt Håll Sverige Rents skräpplockarmaterial som sopsäckar, soppåsar och pedagogiskt material. Hämta materialet i receptionen Visborg under vecka 15.
 2. Meddela också er skräpjakt under vecka 17 till Sune på teknikförvaltningen, sune.melander@gotland.se,
  ange vilket område ni vill städa, vart ni lämnar era fyllda säckar samt namn och telefonnummer på kontaktperson.

Så gör du med det insamlade skräpet:

 • Källsortera i möjligaste mån
  Förpackningar av papper, glas, metall och plast lägger du i källsorteringskärlen som finns på skolan, på en återvinningsstation eller en återvinningscentral.
 • Övrigt blandat brännbart skräp
  Lämnas kostnadsfritt i Vi Håller Rent-säckarna på återvinningscentral, eller kontakta teknikförvaltningen för hämtställe. Hittar du farligt avfall, ställ det på ett säkert ställe och kontakta kundtjänst.

Om du vill registrera hur mycket skräp du plockat finns skräpplockarappen Skrappen! Läs mer på: www.hsr.se/engagera-dig/plocka-skrap-med-skrappen

Vid frågor kontaktar du teknikförvaltningens kundtjänst: kundtjanst.teknikforvalningen@gotland.se eller 0498-26 90 00 (knappval 2-2: Avfall).