Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digital brevlåda

Med en digital brevlåda tar du emot utskick från oss på ett snabbt, säkert och miljövänligt sätt.

Drygt halvvägs in i DiSa-projektet slutfördes delprojektet Digital brevlåda. Delprojektet har handlat om att ta fram en lösning för att kunna göra utskick till våra kunders digitala brevlådor.

Sedan en tid tillbaka är Region Gotland anslutet till Mina meddelanden och DiSa har haft en stor del i det arbetet. Nu kan alla med en digital brevlåda kan ta emot utskick även från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Flera utskick har redan gjorts digitalt och målet är att alla utskick från förvaltningen ska göras via Mina meddelanden från och med januari 2021. Det kommer innebära att vi sparar mycket tid och resurser.

Det går att göra enstaka utskick, eller massutskick där meddelandet automatiskt anpassas efter varje mottagare. När vi gör ett utskick görs en automatisk kontroll om mottagaren har en digital brevlåda eller inte. Om du inte skaffat en digital brevlåda ännu skrivs utskicket ut och skickas på posten som tidigare.

Antalet användare av Mina meddelanden ökar snabbt och i mars 2020 hade över fyra miljoner användare och 141 avsändare anslutit sig. På DIGG - Myndigheten för digital förvaltning kan du läsa mer om hur det fungerar och om de olika digitala brevlådorna: Kivra , eBoks, Digimail  och Min myndighetspost .

   Johan Berglund

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Kontakta gärna delprojektledare Johan Berglund på johan.berglund@gotland.se eller på 0498-26 97 56.