Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

E-tjänsteplattform

Med fler e-tjänster kan vi öka effektiviteten, göra det enklare att göra rätt och låta dig styra hur och när du vill använda tjänsterna.

Vi vill skapa guidade tjänster som gör det enkelt att skicka in en komplett ansökan och som tydligt förklarar vilken information du måste bifoga. Andelen felaktiga handlingar kommer att minska och det gör att handläggarna kommer att ha möjlighet att svara på fler och mer komplexa frågor. Servicen till dig kommer med andra ord att öka.

Jenny Martell, delprojektledare DiSa

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Kontakta gärna delprojektledare Jenny Martell på jenny.martell@gotland.se eller på 0498-26 34 74.