Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digitala översiktsplaner

Vi vill översiktsplanen ska vara lättanvänd och tillgänglig. Vi vill också att fler ska lämna synpunkter på den. 

- Genom att göra planerna digitala ökar vi möjligheterna till medborgardialog och hoppas att alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska känna sig välkomna att tycka till, säger Jenny Sandberg, projektledare för delprojektet Digitala översiktsplaner.

 

Översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna för Gotland är styrdokument för Region Gotlands mark- och vattenanvändning utifrån ett långsiktigt perspektiv. Idag har du som exploatör, byggföretagare eller medborgare bara tillgång till planerna digitalt som inskannade pdf-filer.

Genom att digitalisera våra översiktsplaner kommer informationen att vara interaktiv, uppdaterad och lättare att förstå.

Jenny Sandberg, delprojektledare DiSa

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Kontakta gärna delprojektledare Jenny Sandberg på jenny.sandberg@gotland.se eller på 0498-26 96 39.