Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider 2019-2020

Läsårstider

För eleverna gäller:

Höstterminen startar tisdag den 20 augusti 2019 och pågår t.o.m fredag den 20 december 2019.
Vårterminen startar tisdag den 7 januari 2020 och pågår t.o.m onsdag den 10 juni 2020.

Antal skoldagar för elever är 178 stycken.

Lovdagar under skolåret:
20 september 2019
28 oktober - 1 november 2019 "vecka 44"
20 november 2019
7 januari 2020
24 februari - 28 februari 2020, sportlov
19 mars 2020
6 april - 9 april 2020, påsklov
22 maj 2020, lovdag

Gemensam skolbytardag för grundskola är den 27 maj 2020.

För lärarna gäller:

Höstterminen startar onsdag 14 augusti 2019 och pågår t.o.m fredag 20 december 2019.
Vårterminen startar tisdag den 7 januari 2020 och pågår t.o.m tisdag den 16 juni 2020.

Den reglerade arbetstiden för lärare omfattar 194 arbetsdagar per verksamhetsår.

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
14 - 19 augusti 2019 (4 dagar)
20 september 2019 (1 dag)
28-30 oktober 2019 (3 dagar)
20 november 2019 (1 dag)
7 januari 2020 (1 dag)
19 mars 2020 (1 dag)
22 maj 2020 (1 dag)
11-16 juni 2020 (4 dagar)

Totalt 16 dagar.

Arbetsåret 19/20 för uppehållsanställning
Barnomsorgen:
2019-08-12 - 2019-12-20
2020-01-07 - 2020-06-18

Elevassistenter och måltidspersonal:
2019-08-19 - 2019-12-20
2020-01-07 - 2020-06-11

Skolsköterskor och elevassistenter inom särskolan:
2019-08-15 - 2019-12-20
2020-01-07 - 2020-06-12