Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hbtq+ begrepp affisch

Region Gotland och RFSL Gotland har tagit fram affisch med utvalda begrepp inom hbtq+-området som en del i arbetet att öka kunskap om hbtq+ inom Region Gotlands verksamheter. Den kan även vara användbar även i andra verksamheter eller för personer som vill lära sig mer.