Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hbtq+ kort

Region Gotland har tillsammans med RFSL Gotland tagit fram faktakort om hbtqi+.

Syftet är att de ska ge baskunskap om normer och hbtqi+ samt information om var en kan hitta mer kunskap så att vi kan undvika att omedvetet exkludera eller diskriminera de av oss som identifierar sig som hbtqi+-personer.

De är framtagna för att öka kunskap hos medarbetare i Region Gotland men kan av alla som är intresserade för att få baskunskap.