Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förmåner som medarbetare

Det finns många fördelar med att jobba i Region Gotland. Oavsett vilket yrke du har är vår gemensamma uppgift att erbjuda gotlänningarna och våra besökare tjänster av absolut högsta kvalitet.

För Region Gotland är du som engagerad medarbetare avgörande för att vi ska nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. När du är motiverad, upplever ett gott ledarskap och ser din del i helheten blir du också en god ambassadör som bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang

Det är viktigt för oss att du hittar en balans mellan jobb och fritid och att du känner trygghet i din anställning.

Ditt välmående är viktigt för oss

Friskvård

Som medarbetare i Region Gotland har du möjlighet att utöva friskvård på arbetstid en timme per vecka. Om detta inte fungerar för verksamheten får du som medarbetare ett friskvårdsbidrag som kan ersätta en del av dina kostnader för motions- och friskvårdsaktiviteter på fritiden, upp till ett maxbelopp.

Du har även fri tillgång till vårt gym som är placerat i centrala Visby, på Korpen. Du som medarbetare har också möjlighet till rabatterade priser hos vissa friskvårdsaktörer runt om på ön.

Som medarbetare kan du i samråd med din chef få tillgång till förebyggande stöd från företagshälsovården om det skulle bli aktuellt.  De bidrar med insatser och kunskap för att främja en positiv hälsoutveckling samt förebygga och hantera ohälsa hos medarbetarna i Region Gotland.

Din trygghet är viktig för oss

Försäkring

Som medarbetare i Region Gotland omfattas du av flera olika försäkringar via våra kollektivavtal. Till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Hos oss kan du känna dig trygg!

Tjänstepension (KAP-KL/AKAP-KL)

Som medarbetare omfattas du av kollektivavtalade tjänstepension som kompletterar den lagstadgade pensionen. Vi betalar en årlig pensionsavgift motsvarande 4,5 procent av inkomsten till den pensions- eller fondförsäkring som du själv väljer. Avtalet innehåller även pension till efterlevande/familjeskydd. 

Sjuklön

Vid sjukdom får medarbetare sjuklön i upp till 14 kalenderdagar. Därefter utbetalas ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Löneväxling

Region Gotland tillhandahåller ett förmånligt sätt för dig att spara till din pension. Det kallas löneväxling och innebär att du placerar en del av din lön i en tjänstepension före skatteavdraget.

Det lägsta beloppet du kan löneväxla är 500 kronor per månad och ditt val gäller tillsvidare, dock för minst ett år i taget.

Din balans i livet är viktig för oss

Semester

Som medarbetare i Region Gotland har du minst 25 semesterdagar per år. När du fyllt 40 år får du 31 dagar och vid 50 fyllda år får du 32 dagar, det vill säga drygt sex veckor semester.

Flexibel arbetstid

Hos oss har du möjlighet att själv styra din arbetstid, givetvis med hänsyn till verksamhetens krav och behov. Beroende på verksamheten ser arbetstidsmodellerna olika ut.

Föräldraledighet

Region Gotland följer reglerna i föräldraledighetslagen, som ger dig rätt att vara föräldraledig på heltid eller deltid. Du har rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år eller slutat första klass.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Medarbetare som haft en anställning under minst 365 kalenderdagar innan betald föräldraledighet får ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 180 kalenderdagar i följd. Tillägget baseras på den lön som gäller vid första kalenderdagen av föräldraledigheten.

Din utveckling är viktig för oss

Kompetensutveckling

Som medarbetare i Region Gotland har du möjlighet att utveckla din kompetens. Det är viktigt för oss att du får den stimulans och utveckling som du själv vill. Vi erbjuder dig utveckling i ditt arbete genom att du får möjlighet att kompetensutveckla dig inom ditt yrkesområde och vill du gå vidare med nya arbetsuppgifter finns det även möjlighet till det med hänsyn till verksamheten.

Samverkan

Det är viktigt att det ges förutsättning för ett positivt arbetsklimat och vi tror på delaktighet för att tillsammans nå våra mål. Vi har därmed ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Målet med avtalet är att så många frågor som möjligt ska behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete. Genom samverkan ges det förutsättningar för en regelbunden dialog mellan arbetsgivaren, medarbetaren och deras fackliga företrädare om verksamheten, måluppfyllelse och resurser.

Förnyelsepriset

Som medarbetare har du själv eller tillsammans med kollegor möjlighet att tävla om att vinna det stora förnyelsepriset genom ett bidrag som rör verksamhetsutveckling. Region Gotlands egna förnyelsepris har som utgångspunkt att stimulera utvecklingsarbete och uppmärksamma dessa goda förebilder på en stor mässa som äger rum på den så kallade Förnyelsedagen.

Övriga förmåner

Tjänstecykel och miljöbil

Du har möjlighet att låna elcykel eller boka en miljöbil via bilpoolen för transporter i tjänsten.

Glasögon vid bildskärmsarbete

Medarbetare som arbetar vid bildskärm får vid behov glasögon efter utprovning hos optiker.