Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ventilen

Hos oss är den sociala gemenskapen viktig.

Den dagliga verksamheten är integrerad i en träffpunktsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det finns ett utbud av aktiviteter.

Ventilen erbjuder friskvård som badminton, gym, vattengympa och promenader någon gång varje vecka.
Vi bakar och lagar mat, lägger Photopearls och gör utflykter.
Vi lyssnar på ljudböcker, spelar spel och vi sjunger tillsammans.
Här finns även ett växthus och några små odlingar.

Aktiviteterna ändras efter besökarnas önskemål.

Till verksamheten kommer även personer med annan bakgrund än LSS Daglig Verksamhet.

Välkomna till oss!

_______________________________________________________

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning
Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Ventilen
Besöksadress
Brömsebroväg 10D
Postadress
621 81  VISBY
Tel, 0498-26 90 95


Enhetschefer för Daglig Verksamhet
Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 26 90 00