Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föräldrautbildning i cannabiskunskap på MiniMaria

Är du förälder och orolig för att ditt barn ska börja röka cannabis eller redan har provat? Då är du välkommen till MiniMarias utbildning i cannabiskunskap.

Utbildningen är kostnadsfri och vi träffas i grupp med andra föräldrar vid tre tillfällen på kvällstid. På utbildningen kommer vi bland annat att tala om det här:

  • Hur cannabis påverkar fysiskt psykiskt och socialt
  • Hur du som förälder kan prata med ditt barn om cannabis påverkan
  • Ge dig som förälder kunskap att sakligt kunna bemöta vanliga argument
  • Ge dig som förälder verktyg att använda i vardagen

Tid:  Tisd 1/10, 8/10 och 15/10 kl.17.30-19.00

Plats: Neptungatan 6, MiniMarias lokaler

Kursledare:  Maria Bränström, behandlare

                      Emmy Karlsson, sjuksköterska

Anmälan till 0498-204600 alt minimaria@gotland.se