Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Detaljplan för Visby Sotaren 1-3 - samråd

Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Området Visby Sotaren 1-3.

Planförslaget möjliggör ett tillskott av verksamheter. Nya gatukopplingar möjliggörs mellan Terra Nova och Stenhuggaren samt bakom verksamhetskvarteren Smeden och Vagnmakaren. Ett sammanhängande grönområde sparas centralt i området. Detaljplanens gränsdragning skiljer sig från gränsdragningen i den fördjupade översiktsplanen Hela Visby.

Planförslaget finns tillgängligt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby samt på www.gotland.se/detaljplan fr o m 10 januari t o m 4 februari 2018. Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby, via e-tjänsten på hemsidan eller e-post: registrator-bn@gotland.se, senast den 4 februari 2018. Ange namn, postadress och ärendenummer (2015/661). När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.

Upplysningar lämnas av Sara Lindh, planarkitekt, tfn 0498-26 9254, eller e-post sara.lindh@gotland.se

 

Sidan uppdaterad: 10 januari 2018
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?