Kontakt

Onlineverksamheten når du lättast genom att ringa 0498-20 44 93 (Roma ungdomsgård) eller genom instagram @gotlandsungdomsgardonline

Det går också bra att maila ungdomsgardar.mitten@gotland.se

 

Avdelningschef
Lena Nordström
Telefon: 0498-26 95 16
E-post: lena.nordstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningen ansvarar för den öppna ungdomsverksamheten för ungdomar (13-19 år), med ungdomsgårdar, ungkulturhus och fältfritidsledare.

Om verksamheten

Den öppen ungdomsverksamhet syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme till främst ungdomars möten. Verksamheten är frivillig, gratis och öppen för alla.

I verksamheten återfinns ett 30-tal fritidsledare som tar tillvara och främjar ungdomars kreativitet, intressen och behov. Vi bedriver en omfattande lovverksamhet - särskilt sommartid. Dessutom finns en fältverksamhet där fältfritidsledare jobbar uppsökande på kvällar och veckoslut i de miljöer där ungdomar finns.

Uppdraget är också att skapa förutsättningar till en positiv livsstil med ett gott livsmönster samt demokratisk träning. Vi arbetar aktivt med integrationsarbete för asylsökande ensamkommande flyktingar. Vi ger ekonomiskt stöd till ungas egna projektidéer.

Verksamheten bedrivs på sex ungdomsgårdar i Visby, Fårösund, Slite, Roma, Hemse och Klintehamn och ett Ungkulturhus på Gråboområdet samt online-verksamhet.  

Vi  strävar alltid efter att vår personal har en eftergymnasial utbildning, vanligtvis som socialpedagog eller fritidsledare. Vi fortbildar oss regelbundet inom aktuella områden såsom hbtqia+, sex och relationer, psykisk ohälsa och ungdomstrender.

Till ungdomsverksamhetens egen sida

Gårdarna är navet för verksamheten

Verksamheten utgår från våra gårdar men vi samarbetar även med föreningar och andra samhällsaktörer. Vi bedriver verksamhet året runt och med särskilt utformade aktiviteter på skollov. 

Våra verksamheter ska erbjuda en meningsfull fritid genom att:

  • skapa goda möten 
  • främja och stärka relationer 
  • ge inspiration och stimulera kreativitet, fantasi och kritiskt tänkande 
  • erbjuda goda aktiviteter som så långt möjligt är kostnadsfria 
  • stödja och vägleda 
  • vara en trygg mötesplats 
  • stärka unga människors identitet