Kontakt

Avdelningschef
Lena Nordström
Telefon: 0498-26 95 16
E-post: lena.nordstrom@gotland.se

Ansvarar för Amor Ungdomsgård, Bubblans ungdomsgård, Fårösunds Ungdomsgård, Citygården/City sommar, Huggs Ungdomsgård, Kuffs ungdomsgård, Puma Ungdomsgård och Fenix ungkulturhus.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningen ansvarar för den öppna ungdomsverksamheten för ungdomar (13-19 år), med ungdomsgårdar, ungkulturhus och fältfritidsledare.

Om verksamheten

Den öppen ungdomsverksamhet syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme till främst ungdomars möten. Verksamheten är frivillig och öppen för alla.

I verksamheten återfinns ett 30-tal fritidsledare som tar tillvara och främjar ungdomars kreativitet, intressen och behov. Vi bedriver en omfattande lovverksamhet - särskilt sommartid. Dessutom finns en fältverksamhet där fältfritidsledare jobbar uppsökande på kvällar och veckoslut i de miljöer där ungdomar finns.

Uppdraget är också att skapa förutsättningar till en positiv livsstil med ett gott livsmönster samt demokratisk träning. Vi arbetar aktivt med integrationsarbete för asylsökande ensamkommande flyktingar. Vi ger ekonomiskt stöd till ungas egna projektidéer.

Verksamheten bedrivs på sju ungdomsgårdar och ett Ungkulturhus. Tre av verksamheterna finns i Visby. Övriga verksamheter finns i Fårösund, Slite, Roma, Hemse och Klintehamn. 

Till ungdomsverksamhetens egen sida