Kontakt

Socialtjänst och omsorg

621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: registrator-son@gotland.se, omsorgsjobb@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bostäder

Anmälan till boendeförmedling

Inför sommaren är socialförvaltningen i stort behov av sommarvikarier till våra verksamheter inom omsorgen. Många som söker våra sommarjobb kommer från fastlandet och är i behov av boende.

OBS! Region Gotland tar ej ansvar för boende eller hyresavtal, vi förmedlar endast informationen.

Om bostaden

Kontaktuppgifter

Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland på legala grunder. För att få veta närmare hur Region Gotland behandlar personuppgifter se www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du kan ta del av dina personuppgifter.
Veckodag måste anges. Minst tre tecken.