Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Panta hela säcken på en gång!

På Visby återvinningscentral kan du panta snabbt och smidigt i pantmaskinen Pantamera Express. Istället för att panta varje burk och PET-flaska för sig kan nu alltihop hällas ner i ett och samma fack, vilket innebär att det går snabbare och är nästintill kladdfritt.

Pengarna betalas ut till ett PayPal-konto eller via Kuponginlösens värdekuponger, som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker. Eller så kan man välja att skänka sina pantpengar till välgörande ändamål.

PantaMera Express finns på Visby återvinningscentral OBS! PantaMera-maskinen stänger 15 minuter före ordinarie stängning.