Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Andrea Mårtensson
Strateg enheten för social välfärd
Telefon: 0498-26 93 43
E-post: andrea.martensson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Röster om hbtq+ från Gotland

Här har vi samlat korta filmer och ljudinspelningar om hbtq+, med medarbetare inom Region Gotland och personer från RFSL Gotland (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter).

Hbtq ett övergripande begrepp för de av oss som är homosexuella (H), bisexuella (B), transpersoner  (T) och som har queera uttryck och könsidentiteter (Q). Plustecknet (+) efter markerar att det finns personer som inte känner att de inkluderas i hbtq-begreppet, som har andra definitioner på sin identitet eller sexuella läggning.

Att leva som hbtqi+-person, ljudinspelning 7 minuter

 

Linn från RFSL Gotland samtalar med Veronica som är strateg inom folkhälsa I Region Gotland, om hur det är att vara homosexuell i ett samhälle där heterosexualitet är norm.  Ljudinspelning 7 minuter.

Att leva i regnbågsfamilj, film 6 minuter
 


Eric från RFSL Gotland berättar om hur det är att leva i en regnbågsfamilj.
Film 6 minuter.

Fördomar om bisexualitet, film 8 minuter

Anna-Maria från RFSL Gotland berättar om fördomar som hon som bisexuell kan möta. Film 8 minuter.

Inkludering av hbtqi+-personer i hälso- och sjukvården, ljudinspelning 8 minuter
 

Johan som är sjuksköterska och Mathilda som är barnmorska på ungdomsmottagningen samtalar om hur hälso- och sjukvården kan bli mer inkluderande av hbtqi+-personer.
Ljudinspelning 8 minuter.

Hbtqi+-perspektiv i arbetet på bokbuss/bibliotek, film 2,5 minuter
 


Ellinor som är bibliotekarie på bokbuss och bibliotek på Gotland berättar bland annat om vikten av att alla människor känner sig välkomna på ett bibliotek och hur de tänker i hbtqi+-perspektiv vid inköp av litteratur.
Film 2,5 minuter.

Att samtala med barn om ”hon, han och hen”, film 5,5 minuter
 


Annette som är bibliotekarie i Hemse berättar om hur hon med hjälp av klippdockor har samtal med barngrupper om vi kan se vem som är hon, han, hen. Film 5,5 minuter.

Frågor om Hbtqi+ som du inte bör ställa hur som helst, ljudinspelning 15 minuter

 

 

Alex från RFSL Gotland och Veronica som är strateg inom folkhälsa i Region Gotland pratar om frågor Hbtqi+ -personer kan få som upplevs kränkande. Ljudinspelning 15 minuter.