Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälpmedel med smitta

 

 

När ett hjälpmedel har varit i kontakt med smitta skall följande punkter uppfyllas innan retur.

 

  • Överdrag, dynor och annat material i tyg som går att ta loss skall läggas i plastsäck och vara uppmärkt
  • Hjälpmedlet rengöres noggrant
  • Kontaktytor rengöres med desinfektion
  • Märk upp hjälpmedlet ordenkligt