Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Strama Gotland

Samverkan mot antibiotikaresistens

Den lokala strategigruppen på Gotland för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.