Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

E-hälsa och IT

Inom eHälsa hanteras den infrastruktur som hälso- och sjukvårdens IT-system behöver för att fungera.