Kontakt

Matilda Snoder
Familjehemssekreterare
Telefon: 0498-204921
E-post: matilda.snoder@gotland.se

Maria Forsberg
Familjehemssekreterare
Telefon: 0498-263295
E-post: maria.forsberg@gotland.se

Besöksadress: Polhemsgatan 29, Visby

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontaktfamilj

Ibland är det svårt att räcka till som förälder. Då kan en kontaktfamilj vara till stor hjälp, för både barn och förälder. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn hemma hos sig en eller ett par helger varje månad. Barnet blir som en familjemedlem och ni hittar på helt vanliga saker tillsammans. Kontaktfamiljen blir en viktig del i barnets och föräldrarnas nätverk.

Det finns flera olika anledningar till varför en kontaktfamilj behövs. Ibland behöver familjer särskild stöttning genom att barnen får tillgång till en extra familj. Inte hela tiden, men en eller ett par helger i månaden. Ibland är det ensamstående föräldrar som behöver hjälp med avlastning och som saknar ett eget nätverk.
Kontaktfamiljen välkomnar ett barn, eller flera syskon, hem till sig. Det handlar oftast om en eller ett par helger varje månad. Många tror att helgen behöver fyllas av massor av aktiviteter, men oftast önskar sig barnen en helg där familjen gör alldagliga saker. Det viktigaste är att ni umgås med varandra och att barnet får känna sig som en i familjen.
Kontaktfamiljen är en vanlig familj, fast lite extra stabil. Kontaktfamiljer kan vara olika typer av familjer, en eller två vuxna, från olika kulturer och sammanhang. För en del barn är behovet en lite äldre kontaktfamilj som ger känslan av en extra farmor eller morfar. För andra barn är det bra att det finns jämnåriga inom familjen. Det är viktigt att alla i familjen välkomnar barnet.
Inget barn är det andra likt, men en sak har de gemensamt. Deras föräldrar är ofta ensamma i sin roll och behöver hjälp och stöttning. Barnen som oftast är mellan tre och tolv år behöver fler vuxna i livet som har tid för dem. Ibland finns det även tonåringar med behov av extra stöttning.

Det viktigaste är att barnet får komma till en familj som passar barnets behov.

Om du och din familj är intresserade av att bli kontaktfamilj så bjuds ni in till ett informationsmöte där vi berättar mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj. Och du kan passa på att ställa dina frågor. Om alla tycker det känns bra så inleder vi sedan en utredning som syftar till att säkerställa att din familj har de förmågor och resurser som krävs för att ta hand om någon annans barn. Innan utredningen påbörjas inhämtas registerutdrag från Polisens misstanke-och belastningsregister, socialregister, Kronofogden samt Försäkringskassan.

Det vanligaste är att en kontaktfamilj har sitt uppdrag under ett par år. Det finns inget som hindrar att ni efter avslutat uppdrag som kontaktfamilj fortsätter att ha kontakt med barnet och dess föräldrar.

Som kontaktfamilj kan du alltid vända dig till oss på Familjehemsteamet för att få råd och stöd i din roll. Du får också en ekonomisk ersättning som delas upp i två delar, omkostnad och arvode. De följer de rekommendationer som finns från Sveriges Kommuner och Landsting. Omkostnadsdelen ska täcka samtliga utgifter för barnet och arvodesdelen är en beskattningsbar ersättning kontaktfamiljen får för uppdraget.