Kontakt

Roland Ahlvin
Familjehemssekreterare
Telefon: 0498-20 35 30
E-post: roland.ahlvin@gotland.se

Besöksadress: Polhemsgatan 29, Visby

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontaktperson

Det finns barn och ungdomar som behöver en extra vuxen i sitt liv. En person som lyssnar, ger råd och som man kan hitta på saker tillsammans med – någon gång i veckan. Som kontaktperson blir du en vuxen förebild som kan hjälpa barnet eller ungdomen att bryta negativa mönster och skapa en bättre fritid.

Ibland behöver barn och ungdomar en extra vuxen i sitt liv. Det kan bero på en mängd olika saker. Som kontaktperson träffar man barnet eller ungdomen en eller ett par gånger i veckan och finns där som en förebild, någon som lyssnar, stöttar och inspirerar.

Inget barn eller ungdom är någon annan lik. Därför behövs alla typer av kontaktpersoner. Män och kvinnor, i alla åldrar och med olika bakgrund, intressen och erfarenheter.

Alla barn ungdomar behöver ha minst en trygg vuxen i sitt liv. Av olika anledningar finns det inte alltid någon där som kan stötta i vardagen.  

Kanske lever barnet med föräldrar som känner att de inte räcker till i sin roll. Då behöver barnet få träffa någon som kan lyssna, ge råd eller hitta på fritidsaktiviteter.

Det finns också barn med ett destruktivt beteende. De kan behöva träffa en kontaktperson för att hitta andra sätt att handskas med svårigheter och upptäcka nya intressen.

Andra barn kan vara utsatta för mobbning i skolan och känner sig isolerade och ensamma. De behöver ofta råd och bekräftelse från en annan person. Som en vän de kan hitta på saker tillsammans med.

Det händer också att ungdomar flyttar hemifrån tidigt och bor en bit från familj och släktingar. De saknar kanske då det naturliga nätverket och saknar stöd från någon vuxen.

I andra fall kan det handla om barn som kräver extra mycket uppmärksamhet och stimulans och där föräldrarna inte alltid orkar utan behöver avlastning i vardagen.

Kontaktpersonen träffar barnet eller ungdomen under några timmar, oftast en gång i veckan, men det kan ibland bli oftare eller mer sällan. Uppdraget som kontaktperson påverkas av barnets behov. Längden på uppdraget kan variera från några månader och upp till flera år.

Om du o är intresserade av att bli kontaktperson så bjuds du in till ett informationsmöte där vi berättar mer om vad det innebär att vara kontaktperson. Och du kan passa på att ställa dina frågor. Därefter inleder vi en utredning som syftar till att säkerställa du har de förmågor och resurser som krävs för att ta hand om någon annans barn. Innan utredningen påbörjas inhämtas registerutdrag från Polisens misstanke-och belastningsregister, socialregister, Kronofogden samt Försäkringskassan. Denna kontroll genomgår alla som vill bli kontaktperson, även om du och barnet känner varann sedan tidigare.

Det viktigaste är att barnet får komma till en kontaktperson som passar barnets behov.

Som kontaktperson kan du alltid vända dig till oss på familjehemsteamet för att få råd och stöd i din roll. Du får också en ekonomisk ersättning som delas upp i två delar, omkostnad och arvode. De följer de rekommendationer som finns från Sveriges Kommuner och Landsting. En omkostnadsdel som ska täcka utgifterna för det ni gör tillsammans. Ett arvode för det uppdrag du har som kontaktperson. Denna del av ersättningen är skattepliktig.