Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inre hamnen i Visby

OBS! Diskussionsunderlag. Text och karta är förslag och ej beslutade.

Inre hamnen är en strategisk plats i Visby. Här möter den medeltida innerstaden hamnverksamheten och havet. Hit kommer man om man besöker Visby med båt, men också om man kommer söderifrån på ön med bil och följer kusten in mot staden.

I gränszonen mellan inre hamnen och innerstaden finns relativt stora ytor, med mindre väldefinierad funktion, som är en resurs och har potential att utvecklas och att bidra till en mer sammanhängande stadsmiljö samt att ge innehåll till ytor som idag inte krävs för hamnverksamheten. Därför har Region Gotland tillsammans med Ahlqvist & Almqvist arkitekter tagit fram ett visionsförslag på hur inre hamnen och dess koppling mot innerstaden kan se ut och fungera i framtiden.

Det attraktiva läget inbjuder till att använda inre hamnen för publika funktioner. Samtidigt är inre hamnen en allmän hamn med miljötillstånd för störande verksamheter och ska under överskådlig tid fortsätta att vara det. Det innebär att stora delar av hamnen inte är möjliga att använda för annan verksamhet mer än tillfälligtvis, och de delar som fortsatt ska vara reserverade för hamnverksamhet har också krav på åtkomst med tunga fordon från land vilket ställer krav på tillfartsvägar.

Skissarbetet har inletts med att exkludera de ytor som måste reserveras för fortsatt hamnverksamhet samt säkerställande av tillfartsvägar.

Infogandet av byggnader har i hög grad genomförts med fokus på de stadsrum som bildas mellan nya byggnader och kvarter. Konceptet bygger på ett sammanbindande centralt avlångt torg: Nya Hamnplan.

Nya Hamnplan blir ett torg som ger struktur till hela inre hamnen. Måtten är ca 45 x 185m. På nordöstra sidan avgränsas torget av befintliga byggnader med vackra fasader som både bidrar till platsens kvalitéer och i en ny omgivning kommer bättre till sin rätt. I sydväst föreslås ett nytt byggnadskvarter på inre delen av Holmen med en tydlig rak fasad mot det nya torget och höga krav på fasadutformning. I nordväst mot yttre Hamnplan föreslås två nya byggnader som avgränsar kortsidan på torget. Nya Hamnplan kommer att vara ett stadsrum som inte på någon sida är avgränsat av bostäder. Det ger möjligheter till aktiviteter, inte minst under kvällstid, som inte är möjliga på andra platser i Visby innerstad.

Torget föreslås få en högklassig markbeläggning av sten som förstärker dess karaktär som offentlig plats. Markbeläggningen utsträcks till Skeppsbron samt den inre delen av Holmen. Hela den stenlagda ytan bör vara gångfartsområde så att man kan röra sig till fots i trygghet. Körytor markeras i markytan men ska ha samma beläggning som omgivande ytor.

De nya husen på Yttre Hamnplan placeras så att de bildar en port mot havet. En gångyta leder till en muromgärdad plats vid havet som skapar avgränsning och struktur att ”hålla sig i” i en i övrigt stor öppen yta. Yttre hamnplan görs tillgänglig för markparkering, men med möjlighet att evakuera för andra verksamheter t.ex. i samband med Almedalsveckan.

De publika ytorna ska vara flexibla.Vid vissa tillfällen, t.ex. under Medeltidsveckan eller Almedalsveckan, ska det kunna tillåtas att bodar, tält och liknande ställs upp. Vid andra tillfällen tillåts uteserveringar och när det är mindre tryck på publika arrangemang kan markparkering vara lämpligt på anvisade delar.

Förslaget omfattar ca 10 000 m² (BTA) nya lokaler

Sidan uppdaterad: 1 december 2017
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?