Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kurator

Kuratorn erbjuder krisstöd vid svåra livshändelser och samtalsstöd vid lindrig depression och vid lättare ångesttillstånd. Även rådgivning och vägledning i sociala frågor erbjuds.

Du kan också få information av kurator till vem du kan vända dig för att få rätt stöd/insats gällande vård och myndighetsfrågor.

Kontakt
Du kan boka tid till kurator via telefon på tidsbokning 0498-26 89 91 eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster.