Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemsjukvård vid tillfällig vistelse på Gotland

Du som tillfälligt besöker Gotland och är beviljad hemsjukvård i din hemkommun kan få hjälp även under din tid här.

OBS! Vi kan i nuläget inte erbjuda tillfällig vistelse med hemsjukvård sommaren 2021. Detta på grund av patientsäkerhet kopplat till befarad ansträngd personalsituation.

Mer om hemsjukvård vid tillfällig vistelse på Gotland