Kontakt

Projektledare 
Erik Bäckström
Telefon: 0498-204911
E-post: erik.backstrom@gotland.se

Kontaktpersoner för delprojekten

Skola och arbetsliv
Studie- och yrkesvägledning: Susanne Svensson
E-post: susanne.svensson02@gotland.se

PRAO: Marianne Ekedahl
E-post: marianne.ekedahl@gotland.se

Yrkeshögskoleutbildningar
Jörgen Benzler
E-post: jorgen.benzler@gotland.se

Teknik- och vård- och omsorgscollege
Erik Bäckström och Jane Ahrling
E-post: erik.backstrom@gotland.se

Följeforskning
Erik Bäckström
E-post: erik.backstrom@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Styrgrupp för projektet Kompetenta Gotland

Styrgrupp för projektet

 • Anders Jolby, utbildningsdirektör, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
 • Lena Nordström, avdelningschef för gymnasiet/vuxenutbildningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
 • Torsten Flemming, avdelningschef för grundskola, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
 • Susan Meuller, avdelningschef för förskola, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
 • Elisabeth Jonsson Höök, kvalitets- och utvecklingschef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
 • Roger Hammarström, projektledare, Tillväxt Gotland
 • Olle Jansson, rektorsråd, Uppsala Universitet, Campus Gotland
 • Peter Lerman, rektor, Wisbygymnasiet, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
 • Hanna Sällström Jonasson, rektor (vuxenutbildning), Kompetenscentrum Gotland, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
 • Inger Svenserud, enhetschef, arbetsmarknadsenheten, Kompetenscentrum Gotland, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
 • Therese Kullåker, strateg (regional utveckling), regionstyrelseförvaltningen