Kontakt

Medicinska fackbiblioteket
Visby lasarett
621 84 Visby
Tel: 0498-268051
fackbibliotek@gotland.se

Personal med passerkort har tillgång till lokalen alla tider.

Personal finns tillgänglig Mån-Tors, 8-12

Övriga tider går bra att boka genom att kontakta biblioteket via e-post eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från fackmedicinska biblioteket, Visby lasarett

Välkommen till Medicinska Fackbiblioteket på Visby lasarett!

Regionen har nu full tillgång till Dynamed som ersätter Uptodate. Från en regiondator nås Dynamed direkt på www.dynamed.com. För tillgång från annan plats krävs konto i OpenAthens.

Fackbibliotekets katalog

Biblioteket är öppet tills vidare

Tillgång med passerkort via korridoren samt självutlåning.

Använd e-post: fackbibliotek@gotland.se för tidsbokning, artikelbeställningar eller andra frågor.

Tillgång till databaser

Se lista på tillgängliga databaser. Om du använder en dator ansluten till regionens administrativa nät har du i de flesta fall direkt tillgång till fulltext.

  • Vi använder OpenAthens för fjärrinloggning. Kontakta biblioteket för att skapa ett konto: fackbibliotek@gotland.se
  • Använd de URL:er som finns i listan med databaser för tillgång till fulltextlänkar.
  • Kom ihåg att du alltid har tillgång till alla biblioteksresurser automatiskt från en dator som är ansluten till regionens administrativa nät.

Clinical Key

  •  Clincial Key är fritt tillgänglig via webbsida inom regionens administrativa nät.
  • Du kan ladda ner Clinical Key som app och registrera ett konto från en dator inom administrativa nätet och ange en giltig gotland.se e-postadress.
  • Utanför regionens nät kräver Clinical Key konto i OpenAthens.

Lokaler

  • Medicinska Fackbiblioteket är beläget i centralkorridorens mitt, invid aulan.
  • Konferensrummet Pärlan bokas via Outlook.
  • Två datorarbetsplatser.

Medicinska fackbiblioteket

Tillhandahåller litteratur och information inom medicin, vårdvetenskap samt relaterade ämnen. Biblioteket har även ett utbud av vetenskapliga tidskrifter i fulltext och medicinska databaser. Kontakta oss för inloggning samt registrering som låntagare.

Biblioteket vänder sig till all personal inom HSF och studerande på Sjuksköterskeprogrammet vid Campus Gotland.

Även privata vårdgivare (organisationer och företag) som verkar på uppdrag av Region Gotland kan använda fackbibliotekets utbud och tjänster. Kontakta biblioteket för mer information.