Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Äldre nöjda med omsorgen på ön

Publicerad 2017-11-02 13:16
De äldre på Gotland ger omsorgen bra betyg. Det är resultatet av årets brukarundersökningar som Socialstyrelsen genomfört för att ta reda på vad de äldre anser om äldreomsorgen.

Av de som svarat på enkäten är 93 procent nöjda med hemtjänsten och 85 procent är nöjda med öns äldreboenden.

- Resultatet är en bekräftelse på att vi överlag har en god kvalitet inom den gotländska äldreomsorgen och att vi håller en bra nivå om man jämför med kommuner i övriga landet, säger Hanna Ogestad, kvalitetschef vid socialförvaltningen.

Toppbetyg för bemötande

Bemötande och förtroende är två områden som får höga betyg i de senaste mätningarna. Av hemtjänstens brukare som svarat på enkäten anser 98 procent att bemötandet är bra.  
- Här får vi ett resultat som är bättre än riket i övrigt vilket naturligtvis är glädjande, säger Hanna Ogestad.

Ensamhet och oro

Precis som i fjol svarar många äldre att de lider av ensamhet.
- Det här är en fråga som vi måste jobba vidare med. Under nästa år kommer vi därför att öka vår kunskap om äldres upplevelse av ensamhet.  Vid våra särskilda boenden handlar det också om att öka kunskapen om de äldres upplevelse av ångest och oro, säger Hanna Ogestad.

Fler kan göra sin röst hörd

Ett område som gått framåt i den senaste mätningen är de äldres kunskap om hur man gör för att framföra synpunkter på verksamheten. Vid äldreboendena svarar 55 procent av de tillfrågade att de har kännedom om hur de ska gå till väga. (47 procent 2016)
- Det är viktigt att våra äldre vet hur de ska göra för att framföra synpunkter, det här är ett område som varit prioriterat. Trots förbättringen så har vi ännu ett arbete kvar att göra. När vi vet vad våra äldre tycker har vi möjlighet att höja kvaliteten, säger Hanna Ogestad.

I 2017 års undersökning deltog totalt 130 125 personer, varav 91 634 personer med hemtjänstinsatser och 38 491 personer som bor i särskilt boende. Totalt svarade 60 procent av dem som blev tillfrågade.

Brukarundersökningen i siffror

Hemtjänst

  • 93 % är nöjda med helheten

  • 98 % upplever att de får ett bra bemötande

  • 82 % anser att det är lätt att få kontakt med hemtjänsten

  • 93 % har förtroende för personalen

  • 90 % anser att hemtjänsten kommer på avtalad tid

Äldreboenden

  • 85 % är nöjda med helheten

  • 94 % är nöjda med bemötandet

  • 82 % anser att tillgången på sjuksköterskor är god

  • 70 % anser att medarbetarna har tillräckligt med tid för insatserna

  • 89 % känner sig trygga

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 6 november 2017
Ansvarig för sidan: Thomas Zielinski

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?