Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på medarbetare i möte

Våra karriär- och utvecklingsvägar inom socialförvaltningen

Socialförvaltningen erbjuder utvecklingsvägar för sina medarbetare inom medarbetarnas befintliga yrken så väl som utveckling till nya yrken inom förvaltningen.

Ta gärna chansen och läs mer om de utvecklingsvägar som lockar just dig.