Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gör din LIA praktik hos oss

Lärande i arbete, LIA

Under utbildningen SMO, Skydd mot olyckor, kommer du att besöka en räddningstjänst vid två olika tillfällen. Första tillfället är under två veckor, då du kommer att få möjlighet att bekanta dig med räddningstjänstens vardag, och få en känsla för om det här är något som du vill arbeta med i framtiden.

Vår målsättning med ditt första möte med oss är att du ska få en god förståelse för vad räddningstjänsten är, vad vi gör och vad som krävs av dig för att kunna arbeta här.

Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna för att få en känsla för ditt framtida yrkesval. Därför sätter vi ihop ett schema där du går dagtid den första veckan. Under den andra veckan får du möjlighet att följa skiften i deras dagliga verksamhet.

Andra praktikperioden

Din andra period är 15 veckor lång och där ligger fokus på att ge dig en djupare förståelse för hur det är att arbeta inom räddningstjänsten.

Vid det här laget har du hunnit gå SMO i ett år och vi kan därför gå in djupare på varför vi gör saker på ett visst sätt.

Upplägget på din 15 veckors period påminner om tvåveckorsperioden. Först har du en veckas introduktion, för att sedan från och med den andra veckan introduceras i något av våra skiftlag och följa deras verksamhet.

Eftersom du utbildas av personal ur skiften kommer du att få möjlighet att följa med på larm och observera arbetet på skadeplats.

Skolarbete under tiden
Under tiden som du gör din praktik hos oss kommer du att ha vissa arbeten med dig från skolan. Tillsammans lägger vi upp en plan för hur du kan få ut så mycket som möjligt av din tid hos oss, samtidigt som du kan göra ett bra arbete i skolan.

Vår målsättning är att du ska få en så givande LIA hos oss som möjligt. Därför anpassar vi den utefter vad som sker under den period som du är hos oss.

Välkommen att söka till att få göra din LIA hos oss på räddningstjänsten Gotland!

LIA folder