Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn vid brygga

Barn- och mödrahälsovård

Barn- och mödrahälsovården ger bland annat vård och stöd till barn och föräldrar samt rådgivning kring preventivmedel.

Barnhälsovården arbetar för att föräldrar och barn ska känna sig trygga och ger vård till barn från dess födsel upp till sex års ålder. Hit kan du också vända dig för frågor kring barnets hälsa och utveckling.

Läs mer om våra barnhälsovårdsmottagningar.
 
Mödrahälsovården hjälper dig som väntar barn och hit kan du också gå för råd, utprovning eller recept när det gäller preventivmedel samt gynekologisk cellprovtagning.

Läs mer om våra mödrahälsovårdsmottagningar

Första linjen - mottagning för barn och ungas psykiska hälsa

Mår du dåligt och vill ha någon att prata med? Eller är du som förälder orolig för ditt barn? Välkommen till Första linjen. Här kan du som är mellan 6 och 18 år och dina föräldrar få råd och hjälp.