Kontakt

Ylva Bendelin (S)
Mobil: 073-086 45 65
E-post: y.bendelin@hotmail.com

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ylva Bendelin (S)

Alexandra Dahlberg (S)