Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad gör öns stora vattenförbrukare?

Region Gotland har bett några av öns storkonsumenter av vatten att berätta hur de bidrar till att spara vatten. För att spara vatten är allas vårt ansvar - vare sig man är storkonsument eller vanlig förbrukare.

Alla droppar räknas!

En hundraårig historia tar ett nytt steg 2010 då privat ägare köper anläggningen och skapar Gotlands Slagteri. 2011 börjar vi med styckning och lanserar varumärket "Smak av Gotland".

Verksamheten består i slakt, styckning, paketering samt charktillverkning av nöt, lamm och gris. Egen restaurang "Restaurang Slagteriet".

Slakt:

  • Nöt 17.800
  • Gris 69.000
  • Lamm 30.000

Vi styckar och paketerar Kravkött som kommer från djur som slaktas på fastlandet, och vi producerar egna varumärken för handeln, t.ex. Änglamark (COOP), I love Eco (ICA) och Garant (Axfood).

Vi har 160 anställda och ca 550 leverantörer av slaktdjur på Gotland.

Därför är det viktigt för oss att spara vatten

För att ta ansvar för den vattensituation som råder samt minska kostnaderna. Samtidigt så utökar vi vår verksamhet vilket driver vattenförbrukning. Vid jämförelse med tidigare har vi minskat vår vattenförbrukning per kilo kött.

Så här arbetar och gör vi

Vi försöker hitta vattensnåla tekniker för städning och produktionsprocesser.

Vi planerar dessutom att...

Hitta mer resurseffektiva lösningar för kylning och andra vattenkrävande processer i vår verksamhet. Vi har mycket höga krav från myndigheter, regelverk och kunder vad gäller vattenkvalitet och städhygien som leder förbrukning av dricksvatten.

Destination Gotland är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland. På uppdrag av svenska staten bedriver destination Gotland färjetrafiken mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn. Nuvarande avtal med Trafikverket gäller fram till 31 januari 2027.

Färjetrafiken består av fyra snabbgående fartyg, och Destination Gotland driver även terminalerna i Visby, Oskarshamn samt Nynäshamn.

Destination Gotland transporterar c:a, 1,6 miljoner passagerare, 520 000 personbilar och 800 000 längdmeter gods. Under sommarsäsongen upp till 20 turer per dygn. Destination Gotland har ca 400 årsanställda och huvudkontoret i Visby.

Destination Gotland är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sen 2003 och arbetar aktivt för att reducera fartygens miljöpåverkan. Fartygens samtliga maskiner har katalytisk avgasrening och drivs med lågsvavligt bränsle.

Fartygen tar ombord ca 24.000 kubikmeter dricksvatten på ett år (vi minskar på vatten förbrukningen 2015 24.867 kubikmeter respektive 2016 24.146 kubikmeter).

Därför är det viktigt för oss att spara vatten

Det är viktigt för Destination Gotland att också vara med och bidra till att spara vatten, med begränsad tillgång på dricksvatten på Gotland så bidrar vi på följande sätt:

  • Från och med sommarsäsongen 2016 började Destination Gotland bunkra/ta ombord i fartygen allt dricksvatten i fastlandshamnarna Nynäshamn och Oskarshamn istället för i Visby. Det här sker året om och är inte begränsat till sommarsäsongen.
  • Inför varje ankomst Visby så gör vi följande utrop i fartygen till passagerarna för att upplysa om dricksvatten situationen på Gotland:
  • ”På uppdrag av Region Gotland vill vi informera er om att tillgången till dricksvatten på Gotland är begränsad. Det är bevattningsförbud och ont om grundvatten, därför vädjar Region Gotland till er att försöka spara på vattnet under er vistelse. Tack för er förståelse.”.
  • Ett exempel på besparing av vatten ombord är rengöringen av fartygens bildäck där vi använder oss av en ”Åkbar kombiskurmaskin som använder minimalt av vatten” för sopning, våt skurning och torrskurning av fartygens bildäck som sker varje dag (allt som samlas upp tas om hand och hanteras som farligt avfall).

Vi planerar dessutom att...

Även i terminalerna göra en uppföljning av vattenåtgången för att se över möjligheterna att kunna spara vatten även där.

Foodmark AB producerar och marknadsför flera av Sveriges mest kända och älskade livsmedel inom kategorierna sallader, såser, dressingar, samt messmör och mjukost. Vår ambition är att inspirera till enkla och goda matupplevelser och detta gör vi med hjälp av våra varumärken Rydbergs, Lohmanders, Fjällbrynt, Delikatessfabriken, Jensen’s och Mills.

På Foodmarks anläggning i Klinte tillverkar vi bland annat Rydbergs Potatis- och Rödbetssallad med lokalt producerade råvaror. Vår unika gårdsmärkning på Gourmet Potatissallad visar tydligt från vilken gotländsk gård potatisen i din potatissallad kommer. Utöver Potatis- och Rödbetssallad tillverkar vi flera olika såser, även de under varumärket Rydbergs.

På fabriken är vi 40 till 70 anställda beroende på säsong. Juni månad, innan midsommar, är vår absoluta högsäsong för Potatissallad medan december är högsäsong för Rödbetssallad. Totalt producerar vi nästan 8000 ton livsmedel i Klinte.

Därför är det viktigt för oss att spara vatten

Foodmark AB är ett livsmedelsföretag och vi är certifierade enligt BRC som är en internationell standard för livsmedelssäkerhet och kvalitet för Livsmedelsindustrin. Hygien och kvalitet genomsyrar vår vardag.

Vår verksamhet kräver stora mängder vatten, dels vid kokning av våra råvaror och dels som ingrediens i våra produkter. Vi använder även vatten vid rengöring av vår utrustning, allt för att hålla en hög kvalitet på våra produkter.

Vatten på Gotland är en bristvara och det är därmed allas ansvar att hushålla med vår vattenförbrukning så även för Foodmark. Foodmark har en långsiktig strategi för tillverkning av livsmedel på Gotland och vi arbetar därför kontinuerligt med att bland annat minska vattenförbrukningen.

Så här arbetar och gör vi

Vi tvättar, skalar och kokar våra gotländska råvaror på plats i fabriken i Klinte. Vi använder årligen ungefär 4000 ton potatis och 1250 ton rödbetor, vilket ger stora mängder restprodukter i form av skalrester och tvättvatten.

Skalrester och utsorterade råvaror tas om hand om skickas till Brogas i Bro som tillverkar biogas.

Allt vatten från produktionen tas om hand i ett eget reningsverk där slutstationen är 2 stora dammar. Från dammarna kan närliggande odlare nyttja vattnet till bevattning av sina åkrar. Genom detta kretslopp möjliggör vi att näringsrikt vatten och slam kan återanvändas på närliggande åkrar, något som minskar övergödningen.

Vi planerar dessutom att...

Foodmark investerar i en ny modern produktionsanläggning i Albyberg, Stockholm. I samband med denna investering så är det även beslutat att lägga ner konservtillverkningen i Klinte i slutet av 2017 samt att all produktion av Potatis- och Rödbetssallad ska ske i Klinte. Beslutet att lägga ner konservtillverkningen innebär tyvärr att en epok går i graven. Redan 1915 så startade Klintebys konservtillverkning. Anledningen är dels en dyr och omodern process och dels en resurskrävande tillverkningsprocess som vi numer kan undvika genom att flytta tillbaka produktion till Gotland.

Foodmark kommer under sommaren 2017 installera en ny Rödbetsskalare som innebär lägre vattenförbrukning. Genom dessa förändringar räknar vi med att minska vår vattenförbrukning med 20% under 2018 jämfört tidigare år.

Marcus Johansson Fabrikschef Gotland (vik.)


Foto: GotlandsHem

Dricksvatten är livsviktigt och då vattentillgången på Gotland minskar alltmer, är det allas vårt ansvar att hjälpa till att spara vatten.

Så här arbetar vi

Gotlands allmännyttiga bostadsbolag GotlandsHem har sedan länge arbetat med vattenbesparande åtgärder i boendemiljön genom att installera toaletter och blandare med låg vattenförbrukning.

Vi vattnar med regnvatten

Vi vattnar med regnvatten, det är bättre för växterna och sparar samtidigt på dricksvattnet. För att göra det möjligt att vattna med regnvatten hemma sätter vi ut tunnor i våra kvarter som samlar upp regnvatten från tak. Här kan hyresgästerna fylla på sin vattenkanna och ge sin blomlåda eller rabatt lite fuktdrypande kärlek!

Om det inte regnar då?

Vi har en traktor som fyller på tunnorna om det inte regnar tillräckligt mycket. Den levererar vatten inom Visby. Vattnet till traktorn hämtar vi från en enskild brunn vid Norrgatt.

Individuell mätning för varm- och kallvatten

Sedan 2018 har vi i alla våra nyproduktioner Individuell mätning (IMD), för varm- och kallvatten.

Vi tänker vattenbesparing från början vid nybygge

Varje gång vi bygger nytt ser vi till att skapa ett regnvattenmagasin och många av våra kvarter har idag vattentunnor. Dessutom sätter vi vattenpåsar på nyplanterade träd för att kunna punktbevattna under den viktiga period som träden behöver rota sig.

Miljösnälla pooler I dessa tider när bevattningsförbudet sätter stopp för mångas möjligheter till egen pool i trädgården, tycker vi att det är extra viktigt att uppmärksamma att GotlandsHems två pooler i Melonen och Terra Nova är öppna för alla. Under de senaste åren har vi renoverat våra pooler vid Terra Nova och Melonen. Genom att byta filter och reglersystem och köpa in täcken till poolerna har vi minskat vår vattenförbrukning med 40 procent.

Vi planerar dessutom att...

Vi fortsätter vårt arbete med att spara vatten för att minska vattenförbrukningen ännu mer.

I slutet av 2021 startade vi upp ett pilotprojekt som syftar till att förbereda för IMD (individuell mätning och debitering) i befintligt bestånd. Projektet planeras att drivas under 2022 och resultera i att vi har bra kunskap om hur ett införande ska kunna genomföras både tekniskt smart och på ett kostnadseffektivt sätt.

Det här är GotlandsHem

Sedan 1957 har GotlandsHem varit gotlänningarnas bostadsföretag. GotlandsHem är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Region Gotland, med ett bestånd av

4 662 lägenheter och 144 kommersiella lokaler.

Av bostadsbeståndet återfinns 863 av lägenheterna på landsbygden utanför Visby.

På GotlandsHem arbetar ca 115 heltidsanställda.

Joakim Martell, vd GotlandsHem