Kontakt

Sjuksköterskeexpedition
Tel: 0498-26 88 78 (om möjligt från kl. 11.30, efter rond)

Besökstid
Alla dagar kl. 13.00-19.00.
Kontakta gärna personalen innan du går in på rummet.

Hitta hit
Hissplan C, plan 4
På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.
 

Enhetschef
Maria Olsson
Telefon: 0498-26 82 86 (gäller ej patientärenden)
E-post: maria.olsson@gotland.se (gäller ej patientärenden)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdavdelning C4 Hjärtmedicin

Vårdplatser: 15

Varav 8 platser kan användas för hjärtövervakning (telemetri).

Här utreds och vårdas patienter som har symtom som tyder på syrebrist i hjärtat - som bröstsmärta - eller en konstaterad akut hjärtsjukdom, exempelvis hjärtinfarkt.

Vi vårdar och utreder även patienter som har störningar i hjärtats rytm, har svimmat utan klar anledning eller har hjärtsvikt.

På avdelningen vårdas också patienter inför och efter hjärtoperation, kranskärlsröntgen och pacemakerinläggning.