Kontakt

Sjuksköterskeexpedition
Telefon: 0498-26 88 78 (om möjligt från kl. 11.30, efter rond)

Hitta hit
Hissplan C, plan 4
På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.

Elin Olsson
Enhetschef
Telefon: 0498-26 82 86 (gäller ej patientärenden)
E-post: elin.olsson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdavdelning C4 Hjärtmedicin

Vårdplatser: Avdelningen har 15 vårdplatser

Inför ditt besök hos oss till en närstående/anhörig

  • Besök sker på patientrummet för att minska risk för trängsel i korridorerna. 
  • Antalet besökare är begränsat till max två per patient åt gången.
  • Besökstid mellan klockan 15.00-19.00.
Samtliga vårdplatser har möjlighet till hjärtövervakning (telemetri) .
 
För närvarande finns på avdelningen 2 Lätt-HIA platser inkluderade i de 15 vårdplatserna.
 

Här utreds och vårdas patienter med bröstsmärta och symtom som kan tyda på kärlkramp eller hjärtinfarkt.

Vi vårdar och utreder även patienter som har störningar i hjärtats retledningssystem, rytmrubbning, där patienten utan klar orsak till exempel har svimmat eller känner av hjärtklappning. Personer med nydebuterad eller kronisk hjärtsvikt vårdas och utreds på avdelningen.

Vi förbereder och vårdar patienter inför hjärtoperation, kranskärlsröntgen och pacemakerinläggning och eftervård för dessa patienter bedrivs på avdelningen.