Kontakt

Sjuksköterskeexpedition
Tel: 0498-26 88 78 (om möjligt från kl. 11.30, efter rond)

Besökstid

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Hitta hit
Hissplan C, plan 4
På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.

Enhetschef
Maria Olsson
Telefon: 0498-26 82 86 (gäller ej patientärenden)
E-post: maria.olsson@gotland.se (gäller ej patientärenden)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdavdelning C4 Hjärtmedicin

Vårdplatser: 15, varav 8 platser kan användas för hjärtövervakning (telemetri).

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Här utreds och vårdas patienter som har symtom som tyder på syrebrist i hjärtat - som bröstsmärta - eller en konstaterad akut hjärtsjukdom, exempelvis hjärtinfarkt.

Vi vårdar och utreder även patienter som har störningar i hjärtats rytm, har svimmat utan klar anledning eller har hjärtsvikt.

På avdelningen vårdas också patienter inför och efter hjärtoperation, kranskärlsröntgen och pacemakerinläggning.