Kontakt

Beata Afzelius
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-26 90 06
E-post: beata.afzelius@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Rapsfält som blommar

Mat och livsmedelsnäringarna i regional utveckling

Mat- och livsmedelsnäringarna är tillsammans med besöksnäringen en av Gotlands två prioriterade så kallade styrkeområden. Det betyder att de har goda förutsättningar att ligga till grund för en stor del av Gotlands innovations- och förändringspotential med fokus på hållbarhet. Sedan 2021 är också Näringslivets energiomställning ett styrkeområde.  

Livsmedel, mat och måltider är en del av Gotlands identitet, det gör också att platsvarumärket Gotland laddas av dofter, smak och textur som samlas till matminnen. På så vis är maten en del av den attraktionskraft som gör att fler besöker Gotland och allt fler väljer att flytta hit. 

Självförsörjning på en ö

En naturligt viktig del för alla öar utan broförbindelse med fastland är självförsörjning. För mat- och livsmedelsproduktion skapar god självförsörjning korta värdekedjor och blir hållbart för både för miljön, människan och ekonomin. Det är också en förutsättning för hög beredskap. 

Gotland är en viktig matproducent både för gotlänningar och besökare, men också för Sveriges matförsörjning. Vi exporterar runt 85 procent av allt vi producerar och upp till 50 procent av landets hela försörjning av morötter och palsternackor. Här finns också Sveriges största regionala ekologiska köttvarumärke Smak av Gotland som tillsammans med mellanstora och små producenter tar fram kvalitetsprodukter av de finaste råvaror. (Sedan 2022 även växtbaserade varor.) 

Vägen från hav och jord till bord kan vara väldigt kort, och det är bra. Den största delen gotländska producenter är småskaliga, en naturlig struktur på en diversifierad ö-näringslivskarta. Tillsammans med de stora skapas infrastrukturer som gör det möjligt att producera, förädla, distribuera och konsumera gotländsk mat så lång borta som i Asien, eller så nära som i en delikatessaffär i Stockholm eller en gårdsbutik i Eke. 

Mat-ekosystemet på en ö

Filmen nedan berättar om mat-ekosystemet på en ö och visar värdekedjans väg. 

Youtube videoYoutube videoYoutube video

Det finns tusentals företag och ännu fler människor som arbetar med mat och livsmedel på Gotland. De som medverkar i filmen representerar dem alla. Filmen har medfinansierats av Tillväxtverket och ingår i det nationella projektet Vägar till hållbar utveckling. 
Här ligger filmen med engelsk text Food ecosystem on an island 

Kontakter 

Kontakt till olika producenter inom primärproduktion, förädling, handel, restaurang eller offentlig måltid kan du hitta bland annat via länkarna nedan.
(Markering med stjärna* betyder att de även är en del av Gotlands företagsfrämjande system och/eller rådgivare eller projektaktörer.)   

Regional strategi och handlingsplan

Gotlands regionala mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 är framtagen i samverkan mellan näringsliv, organisationer, akademi och myndigheter. Det finns även en nationell strategi och handlingsplan för Sverige som Tillväxtverket förvaltar från och med 2021. 

Vår regionala strategi ligger till grund för att Gotland ska förstärka sin position på de lokala, nationella och internationella marknaderna i en ständig förflyttning mot ökad hållbarhet som matregion (det vi producerar och förädlar) och matdestination (de matupplevelser man reser hit för att ta del av). 

Under 2022 reviderades den tidigare handlingsplanen och ersattes med en ny som gäller till 2027. Den innehåller 10 prioriterade insatsområden och har en nära koppling till Gotlands regionala utvecklingsstrategi - Vårt Gotland 2040. 

Strategin har två övergripande perspektiv och sex utvecklingsområden

Övergripande

  • Hållbar tillväxt
  • Samverkan och samarbete. 

Utvecklingsområden

  • Fortsatt varumärkesarbete
  • Omvärldsbevakning
  • Marknadsutveckling
  • Ökad förädlingsgrad
  • Kompetensutveckling
  • Innovation och produktutveckling

Förvaltande

För strategins genomförande ansvarar gemensamt en styrgrupp med representanter från Protos AB, Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, LRF, Tillväxt Gotland, Gotland Grönt Centrum AB, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Region Gotland. 

Mer om mat och livsmedel

Frågor

Kontakta mig gärna om du har projektidéer om mat eller livsmedel, speciellt som kan lösa samhällsutmaningar och medverka till en hållbar framtid. 

Beata Afzelius
Strateg regional utveckling
Telefon: 0498-26 90 06
E-post: beata.afzelius@gotland.se