Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bild & Form

Bild & Form är ett ganska nytt ämne hos oss. Vi har bara haft det i vårt utbud sedan 2017.

Just nu (14/1) håller vi på att revidera tiderna för de olika grupperna på grund av förändringar på gymnasiet. Därför råder ännu osäkerhet när det gäller nedanstående tider. Vi återkommer med information så snart vi fått ihop ett reviderat schema! Det kan dock ta några dagar.

Undervisningens innehåll och upplägg

Läsåret 2019 – 2020

Kulturskolan erbjuder Bild, Form och Scenografi för barn och ungdomar från 7 år och uppåt. Undervisningen sker i stora ljusa bildsalar som vi delar med gymnasiet i Sävehuset. Vi träffas i grupper om 10 elever, allt material ingår i kursavgiften.

Kursledare: Ylva Hammar, tel 070 7888136

Välkomna!

ylva.hammar@edu.gotland.se 
 

Bild, form och scenografi för elever 12-18 år, grundkurs.

I kursen får du möjlighet att fördjupa ditt intresse och kunnande i bild och form. Vi prövar olika konstnärliga uttrycksformer, material, tekniker och stilar. Du får även vara med att göra en del scenografi till någon av kulturskolans föreställningar. Tillsammans med din lärare och gruppen får du hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik. I kursen reflekterar vi och inspireras av varandras olika uttryckssätt.  

Tisdagar kl 15.10-16.55
 

Bild, form och scenografi för elever 12-18 år fortsättningskurs. 

Viss tid av undervisningen sker med individuell handledning utifrån de av eleverna valda egna bildprojekt. Gemensamma genomgångar görs utifrån de utvecklingsmöjligheter som finns i gruppen. Eleverna uppmuntras att utforskar olika genrer i bild o form framställning. Vi reflekterar över gruppens olika uttryckssätt. Vi sammarbetar med teatergrupperna och gör delar av en scenografi.

 

Bild och form för elever 7-9 år och föräldrar tillsammans. 

Vi arbetar med bild och form uppgifter som lockar till att pröva olika svårhetsgrader. När arbetet pågår gör vi pauser och inspireras av varandras sätt att arbeta. Ideer och försök vidarutvecklas av gruppen. Planering inför nästa uppgift görs till stor del beroende på hur arbetet gick för respektive åldersgrupp. Vi jobbar med olika konstnärliga uttrycksformer och prövar olika material, tekniker och stilar.

 

Start vt 2020 Bild och Form för elever 9-11 år

I kursen får du möjlighet att fördjupa ditt intresse i bild och formgivning. Vi jobbar med olika konstnärliga uttrycksformer och prövar olika material, tekniker och stilar. Tillsammans med din lärare och gruppen får du hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik.

Onsdagar 14.10-15.50

 

KULTURSKOLANS INTERNATIONELLA KURS

Bild- och formgrupp för högstadie- och gymnasieelever

Tisdagar kl 17.10-18.30

Ungdomar från Gotland och alla ni som nyligen kommit hit från andra länder är välkomna!

Som en del av Region Gotlands integrationsarbete är dessa kurser avgiftsfria.

Kurserna är en gång i vecka efter skoltid och under skolterminerna.

Här får du träffa ungdomar i din ålder från olika kulturer. Tillsammans arbetar vi med olika uttrycksätt och fördjupar våra kunskaper i olika tekniker.

 

Gör din anmälan på Kulturskolans hemsida www.gotland.se/kulturskolan

Välj där Kulturskolans projekt

 

​Läs mer om anmälan och avgifter