Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bild & Form

Kulturskolan erbjuder olika kurser inom Bild & Form för barn och ungdomar från 7 år och uppåt. Undervisningen sker i stora ljusa bildsalar som vi delar med gymnasiet i Sävehuset. Vi träffas i grupper om 10 elever, allt material ingår i kursavgiften.

Undervisningens innehåll och upplägg

I bild-och form får du möjlighet att fördjupa ditt intresse och kunnande i bild och form. Vi prövar olika konstnärliga uttrycksformer, material, tekniker och stilar. Tillsammans med din lärare och gruppen får du hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik. Vi vara på och reflekterar och inspireras av varandras olika uttryckssätt.  

Välkomna!

ylva.hammar@edu.gotland.se
 

Läsåret 2021 – 2022 

Dag och tid för kurserna kan komma att ändras, vi inväntar gymnasiets schemaläggning av salarna.


Bild & form Familj

För elever från 7 år och föräldrar tillsammans. 

Vi arbetar med bild och form uppgifter som lockar till att pröva olika svårhetsgrader. När arbetet pågår gör vi pauser och inspireras av varandras sätt att arbeta. Idéer och försök vidareutvecklas av gruppen. Planering inför nästa uppgift görs till stor del beroende på hur arbetet gick för respektive åldersgrupp. Vi jobbar med olika konstnärliga uttrycksformer och prövar olika material, tekniker och stilar.

Tisdagar kl. 16.30-18.10


Bild & Form för elever i årskurs 4
Torsdagar kl. 14.10-15.30

Bild & Form för elever i årskurs 5
Onsdagar kl. 15.10-16.30

Bild & Form för elever i årskurs 6
Tisdagar kl. 15:50-17:20

Bild & Form för elever i årskurs 7–8 
Tisdagar kl. 17:40-19:10

Bild, form och scenografi för elever 14–18 år fortsättningskurs. 

Viss tid av undervisningen sker med individuell handledning utifrån de av eleverna valda egna bildprojekt. Gemensamma genomgångar görs utifrån de utvecklingsmöjligheter som finns i gruppen. Eleverna uppmuntras att utforska olika genrer i bild o formframställning. Vi tar vara på och reflekterar över gruppens olika uttryckssätt.

Onsdagar kl.17.20-19:20


KULTURSKOLANS INTERNATIONELLA KURS

Bild- och formgrupp för nyanlända barn och unga.  

Under läsåret 2021–2022 ingår dessa elever i våra övriga bild- och formkurser.

 

​Läs mer om anmälan och avgifter