Kontakt

Lisa Lindell
Strateg kvalitet och utveckling, ansvarig för Förnyelsepriset
Telefon: 0498-26 97 62
E-post: lisa.lindell@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vinnarna av förnyelsepriset 2018

Tidigare år

Genom åren har hundratals bidrag lämnats in till Förnyelsepriset. Ta en titt på tidigare års Förnyelsedagar och låt dig inspireras av bidragen och vinnarna! 

Här hittar du information och filmer om bidragen som varit med tidigare år.

Vinnare av Förnyelsepriset 2021

På Förnyelsedagen 2022 tävlade 21 bidrag om Förnyelsepriset 2021 och följande bidrag vann i de olika kategorierna.

Förnyelsepriset

Vinnare: CookAlong, Diabetesteamet/lekterapin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Juryns motivering:

”Vinnaren har tänkt nytt! Med befintlig teknik och stort mått av kreativitet har verksamheten lyckats inkludera, skapa interaktivitet och inspiration för något som kan vara svårt och livsavgörande. Att leva med diabetes som barn och ungdom ställer höga krav på disciplin och rutiner. Att då, i en avslappnad miljö och med en lekfull ansats, få träna och få stöd av vuxna och andra förebilder, både i digital och fysisk form gör att ungdomarna får förutsättningar att leva ett mer normalt liv.”

Kvalitetspriset

Vinnare: Bokstart Gotland, Samverkan mellan biblioteken, barnhälsovården, förskolan och öppna förskolan

Juryns motivering:

”Vinnaren har genom systematiskt arbete, en fullfjädrad förvaltningsöverskridande samverkan och ett utforskande reflekterande förhållningssätt nått goda effekter av sitt arbete. Genom att involvera föräldrar, sänka tröskeln till läsupplevelser, språket och litteraturen samt att öka förståelsen för läsningens betydelse, har arbetet lett till mer interaktiv läsning mellan föräldrar/barn samt ökad anknytning. Följeforskningen visar goda resultat och Bokstart är en bra förebyggande insats med samarbete över förvaltningsgränser för social hållbarhet.”

Servicepriset

Vinnare: Vaccination mot Covid 19, Vaccinationsteamet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Juryns motivering:

”Med oförutsägbara förutsättningar och hårt tryck från omgivningen har vinnarna genom ett strukturerat men oerhört flexibelt arbetssätt, skyndsamt och effektivt genomfört ett framgångsrikt arbete. Allt med fokus på att skydda medborgarna från allvarlig sjukdom. Arbetet har genomsyrats av samverkan såväl inom regionen, som med externa samt civilsamhället och präglats av smart användning av tillgängliga resurser, vilket gjort att   Gotland kunnat ligga i topp när det gäller vaccinationsresultat”

Temapriset omställning

Vinnare: Digitala Almedalsveckan 2021, Almedalsveckans kontor, Regionstyrelseförvaltningen

Juryns motivering:

”Extraordinära tider kräver extraordinära lösningar. Med snabbhet och nära samarbete med många intressenter har vinnarna lyckats ställa om utifrån rådande läge. Genom samverkan har vinnarna skapat ett plats-bevarande digitalt arrangemang utan att tappa kärnvärden - öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt. Almedalsveckan har ställt om men bibehållit ett stort arrangörs- och besökarantal samt sin vision om den demokratiska mötesplatsen för alla!.”

Publikens pris

Vinnare: Bidrag 18: Högflödesbehandling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 
Vinnaren av publikens pris avgjordes genom SMS-röstning där det vinnande bidraget vann med 351 röster av totalt 1179 st.