Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Överklaga beslut

Den som bor på Gotland kan överklaga beslut som Region Gotland fattat. Det finns två typer av överklaganden som kan lämnas in för prövning. 

 

Laglighetsprövning

Om du anser att regionen har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, så kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning lämnas skriftligen till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på sin officiella anslagstavla. 

Om ditt överklagande bifalls så upphävs beslutet och ärendet måste på nytt tas upp av regionen.

 

Läs mer på riksdagens hemsida om hur laglighetsprövning går till. 

 

Förvaltningsbesvär

Regionens myndighetsbeslut enligt speciallagstiftning kan ofta, men inte alltid, överklagas till en överprövande myndighet såsom länsstyrelsen eller förvaltningsrätten (så kallade förvaltningsbesvär). Överklagande görs skriftligt. Klagorätt har den som beslutet angår och om beslutet gått denne emot. Överklagandet lämnas in till den myndighet inom regionen som fattat beslutet.

Oftast gäller en klagotid om tre veckor från det att den klagande fick del av beslutet. Klagotiden framgår regelmässigt av beslutet. Kommer överklagandet in senare, avvisas det i ett beslut som i sin tur också kan överklagas.

Har överklagandet kommit in i rätt tid, överlämnar regionen överklagandet och handlingarna i ärendet till den överprövande myndigheten. Det är den överprövande myndigheten som prövar om klaganden har klagorätt och övriga frågor med anledning av överklagandet.

Beslut som inte kan överklagas med förvaltningsbesvär kan ofta, men inte alltid, överklagas för laglighetsprövning enligt kommunallagen (ibland kallade kommunalbesvär). Laglighetsprövning kräver att klaganden är medlem av Region Gotland, t.ex. är folkbokförd, fastighetsägare eller kommunalskattebetalare på Gotland. Beslut eller åtgärder som är av rent förberedande (inför beslut) eller rent verkställande (av annat fattat beslut) kan inte överprövas. Överklagandet görs skriftligt och ges in direkt till Förvaltningsrätten i Stockholm senast inom tre veckor från den dag som regionen har meddelat sitt beslut på sin officiella anslagstavla.

Anslagstavlan finns på hemsidan www.gotland.se/anslagstavla. Skulle ditt överklagande bifallas, upphävs beslutet. Har i sådana fall regionen vidtagit någon verkställighet, t.ex. avgett yttrande, ingått avtal eller påbörjat arbete, måste det beslutas om hur den verkställigheten ska rättas.

 

Läs mer om att överklaga myndighetsbeslut på Förvaltningsrätten i Stockholms hemsida. 

 

Läs mer om att överklaga regionens beslut på Länsstyrelsen Gotland hemsida. 

Sidan uppdaterad: 19 februari 2018
Ansvarig för sidan: Per Lundin

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?