Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anmäler missförhållanden

Publicerad 2017-09-08 15:42
Socialförvaltningen anmäler fyra händelser enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Sekretessbrott

En medarbetare misstänks för sekretessbrott genom att ha röjt en brukare med skyddad identitet. Händelsen betraktas som en allvarlig brist i tjänsteutövningen. Brukaren som är berörd av sekretessbrottet har fått erbjudande om en förändrad boendesituation.

Polisanmäler örfil

En ungdom som bor vid ett privat hem för vård och boende (HVB-hem) har känt sig hotad och uppgett att hen fått en örfil av en medarbetare vid det aktuella boendet. Händelsen har polisanmälts och medarbetaren får inte längre arbeta med ungdomen i gränssättande situationer. Socialtjänstens utredning visar att det privata boendet har vidtagit de åtgärder som krävs för att ungdomen ska känna sig trygg i avvaktan på placering i ett nytt boende.

Bristande rutiner för skyddad identitet

Under sommaren uppmärksammades att familjestödsenheten, som erbjuder utsatta ungdomar sommarjobb, saknar rutiner för kunskapsöverföring om ungdomar med skyddad identitet. Utredarens bedömning är att de bristande rutinerna hade kunnat få allvarliga konsekvenser om någon av de sommarjobbande ungdomarna haft skyddad identitet. Socialtjänsten ska nu upprätta rutiner så att ungdomar som deltar i sommarjobbsverksamheten och har skyddad identitet inte ska få sin identitet röjd.

Anmäler bristande kontinuitet

Hög personalomsättning vid ett LSS-boende har medfört kontinuitetsbrister vilket påverkat en av de boende negativt. Det var under 2016 som en stor del av de ordinarie medarbetarna av olika anledningar valde att sluta, vilket resulterade i att man blev tvungna att fasa in en helt ny arbetsgrupp. En av brukarna som har en komplex diagnosbild upplevde personalomsättningen som problematisk. Konsekvensen för brukaren blev en ökad otrygghet och en högre grad av utmanande beteende. Utredaren bedömning är att liknande händelser har inträffat tidigare och kan hända igen om inte de föreslagna åtgärderna vidtas. Utredaren föreslår därför en rad åtgärder i syfte att skapa en stabilare bemanning. Vidare ska handledningen för medarbetarna vid boendet förbättras och rutinerna uppdateras.

 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 8 september 2017
Ansvarig för sidan:

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?