Kontakt

Cecilia Krook
Verksamhetsledare VuxenSam
Telefon: 0498-26 91 52
E-post: cecilia.krook@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning

I VuxenSams uppdrag ryms att anordna utbildningar i frågor som ligger över flera förvaltningars gränser.

Utbildningar ger både kunskaper och möjligheter att mötas och diskutera gemensamma frågor. På den här sidan hittar du information om aktuella utbildningar, liksom presentationsmaterial från tidigare arrangemang.