Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändringsledarna

Förändringsledarna driver det lokala utvecklingsarbetet inom ramen för skolutvecklingsprojektet PRIO som ska höja kunskapsresultaten i skolan.

Malin Nordesjö, förändringsledare PRIO
Tfn: 070-083 29 98 
E-post: malin.nordesjo@gotland.se

Johan Lindberg, förändringsledare PRIO
Tfn: 0498-26 41 37
E-post: johan.lindberg@gotland.se

Magnus Thorell, förändringsledare PRIO
Tfn: 0498-
E-post: magnus.thorell@gotland.se

Elin Pettersson, förändringsledare PRIO
Tfn: 0498-
E-post: elin.pettersson@gotland.se