Kontakt

Susanne Appelquist

Havsplanering/GIS-samordnare

Telefon: 0498 - 26 96 53

E-post: susanne.appelquist@gotland.se

 

Jonas Nilsson

Ekostrateg

Telefon: 0498 - 26 92 50

E-post: jonas.nilsson@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Havsplanering

Havsplanering på Gotland

För att säkerställa mark- och vattenanvändningen i ett längre perspektiv ska alla kommuner enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta. För Region Gotland innebär det en möjlighet och skyldighet att även planera havet hela vägen ut till kommungränsen i Östersjön. 

Nationell havsplanering

Den nationella havsplaneringen består av tre havsplaner; Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Översiktsplanen för Gotland ska samverka med den nationella havsplanen för Östersjön. De nationella havsplanerna omfattar större delen av territorialhavet och svensk ekonomisk zon. En del av territorialhavet ligger inom Gotlands kommungräns, där både den nationell havsplan och den kommunala översiktsplanen finns, och ska integrera. Den nationella havsplanens vision tar sikte mot året 2050.

Läs mer om nationell havsplanering på Havs- och vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/om-havsplanering/vad-ar-havsplanering.html

Eller på Länsstyrelsen i Gotlands län:

http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/havsplanering/Pages/default.aspx