Kontakt

Enheten för arbetsliv 
Besöksadress: Mästergatan 5E
621 82 Visby
 

Nadja Englund 
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon:  0498-20 35 25
E-post: nadja.englund@gotland.se

Elisabeth Hjortholt
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon: 0498-20 49 93
E-post: elisabeth.hjortholt@gotland.se

Ola Pettersson
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon: 26 34 79
E-post: ola.pettersson03@gotland.se

Annica Rieem
Praktiksamordnare
Telefon: 0498-20 36 67
E-post: annica.rieem@gotland.se

Pernilla Soland
Praktiksamordnare
Telefon: 0498-20 35 87
E-post: pernilla.soland@gotland.se

Tom Vigström
Chef för enheten för arbetliv
Telefon: 0498 - 263373
E-post tom.vigstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Extra tjänster

Extratjänster är en satsning som ska stimulera anställningar av personer som har svårt att få arbete utan stöd.

Insatsen genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och riktar sig personer som har varit borta länge från arbetslivet och har svårt att komma in på arbetsmarknaden: personer som har varit arbetslös en längre tid eller som är nyanlända i Sverige och har fyllt 20 år​. Anställningen pågår under en begränsad tid och föregås av en praktikperiod. För personer som anvisas till extratjänst gäller tidsbegränsad anställning på ett år. 

Förfrågan om en extratjänstanställning inom Region Gotland kommer till anställningsteamet på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen från Arbetsförmedlingen.