Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Detaljplan för Visby Brodösen - granskning

Förslag till detaljplan för kvarteret Brodösen

Planförslaget daterat  2017-08-24 var på samråd september förra året. Det reviderade förslaget ställs nu ut för granskning.

Planområdet ligger i sydvästra Terra Nova. Planen möjliggör cirka 40 villatomer, en gata samt en gång- och cykelväg. En zon med natur sparas mellan den befintliga och nya bebyggelsen. Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen.

Efter samrådet har följande revideringar har gjorts: En till gatuanslutning har lagts till mot Terra Novavägen i öster för att avlasta den västra anslutningen, bestämmelsen om att källare inte får finnas har tagits bort och högsta nockhöjd för komplementbyggnader har avrundats till 4 meter.

Samtliga planhandlingar finns tillgängliga för granskning hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby samt på hemsidan.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast den 26 september 2017. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer ( 2016/1415).

Den som inte senaste under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen. Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst eller annan inneboende som berörs.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Handläggare Sara Lindh, tfn 0498-269254

Sidan uppdaterad: 6 september 2017
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?