Kontakt

Korttidsenheten Visby
Besöksadress: Tjelvarvägen 11D, 621 39 Visby
Telefon: 0498-20 44 08 (plan 1A), 0498-26 88 48 (plan 1B), 0498-20 45 02 (plan 2C), 0498-20 45 67 (plan 2D)

Enhetschef
Telefon: 0498-26 88 32
Telefon: 0498-26 88 33

Administrativ assistent
Telefon: 0498-20 43 70

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Korttidsenheten i Visby

Korttidsenheten i Visby har bemanning upp till sjuksköterskenivå. Läkare finns att tillgå för konsultation, något som inte ersätter den patientansvarige läkare som den enskilde är listad hos. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns med i teamet för handledning och instruktioner till omvårdnadspersonalen.

Korttidsenheten är belägen på området Korpen i Visby och har 40 platser.

Kontakt Enhetschef plan 1: 0498-268833
Kontakt Enhetschef plan 2: 0498-268832

Kontakt Sjuksköterska plan 1: 0498-204406
Kontakt Sjuksköterska plan 2: 0498-268745

Avdelning plan 1A: 0498-204408
Avdelning plan 1B: 0498-268848
Avdelning plan 2C: 0498-204502
Avdelning plan 2D: 0498-204567

Adress: Tjelvarvägen 11D