Kontakt

Korttidsenheten Visby
Besöksadress: Tjelvarvägen 11 A, 621 23 Visby
Telefon: 0498-20 44 08 (plan 1), 0498-26 88 48 (plan 2)

Enhetschef
Telefon: 0498-26 88 32
Telefon: 0498-26 88 33

Administrativ assistent
Telefon: 0498-20 43 70

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Korttidsenheten i Visby

Korttidsenheten i Visby har bemanning upp till sjuksköterskenivå. Läkare finns att tillgå för konsultation, något som inte ersätter den patientansvarige läkare som den enskilde är listad hos. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns med i teamet för handledning och instruktioner till omvårdnadspersonalen.