Kontakt

Regionfullmäktige
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Stadssekreterare
E-post: stadssekreterare@gotland.se

Regionfullmäktiges presidium
Inger Harlevi (M) ordförande
Telefon: 070-521 12 60
E-post: inger.harlevi@gotland.se

Christer Engelhardt (S) 1:e vice ordförande
Telefon: 070-206 73 10
E-post: christer.engelhardt@gotland.se

Gunnel Lindby (C) 2:e vice ordförande
Telefon: 070-836 59 60
E-post: gunnel.lindby@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionfullmäktiges ledamöter

Regionfullmäktiges presidium 2022-2026:

Ordförande: Inger Harlevi (M)
1:e vice ordförande: Christer Engelhardt (S)
2:e vice ordförande: Gunnel Lindby (C)

Regionfullmäktige har 71 ledamöter.

Efter valet 2022 styrs Region Gotland av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Partierna har följande mandatfördelning:

Socialdemokraterna, 23 mandat.

Moderaterna, 13 mandat.

Centerpartiet, 13 mandat.

Kristdemokraterna, 2 mandat,

Liberalerna, 2 mandat.

Vänsterpartiet, 6 mandat.

Miljöpartiet, 4 mandat.

Sverigedemokraterna, 8 mandat.

Vilka personer som sitter i regionfullmäktige framgår under respektive partirubrik i menyn.