Kontakt

Post/besöksadress:
Lyckåkersskolan
Lövängsgatan 5
621 49 Visby

Rektor
Ann-Kristin Munter
Tfn: 0498-26 96 11
E-post: ann-kristin.munter@gotland.se

Expedition/administration
Lena Winarve
Tfn: 0498-26 95 38
E-post: lena.winarve@gotland.se

Skola + Fritids:
Lönnen                                  070-083 29 72    
Boken                                    070-447 68 04
Björken                                  070-083 20 05         
Eken                                       070-083 20 00  

Fritidshem Aspen:
öppning och stängning     070-083 20 06                                                      

Specteamet                        070-083 28 62
EMI Skolsköterska             0498-26 96 34

Skolrestaurang                   0498-26 96 35

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskoleklass och årskurs 1-3

På Lyckåkerskolan arbetar vi årskursvis i hemvister över hela dagen. Varje årskurs har tillgång till flera rum i hemvisten. Eleverna tillhör samma hemvist under sina fyra år på Lyckåkerskolan för att skapa trygghet. I hemvistens team arbetar 7-9 pedagoger med olika utbildning och bakgrund tillsammans. Dessutom finns tillgång till specialpedagog och speciallärare.

Möjligheten att variera arbetet och få en större delaktighet för eleverna är en grundtanke med vårt arbetssätt. Vi arbetar för att varje elev ska få möjlighet att möta och utvecklas genom ett skapande och undersökande arbetssätt med kreativitet och nyfikenhet. Digitala verktyg är en naturlig del av undervisningen.