2003-05-26, §§ 118-136

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9664
Kommunfullmäktige 2003-05-26
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: kl. 13.00-16.30

Anslag/bevis
Datum för anslags uppsättande: 2003-06-06
Datum för anslags nedtagande: 2003-06-30